En minst sagt underlig allians har skapats i riksdagen där Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet har gjort upp med Sverigedemokraterna.
Istället för att hedra de budgetregler som kom till efter 90-talskrisen så väljer man att forcera igenom ogenomtänkta utgiftshöjningar genom riksdagen med motiveringen att man ska öka bidragen till kommunerna.

Detta trots regeringens, Centerpartiets och Liberalernas besked om att just stärka välfärden genom ett ökat statsbidrag om fem miljarder kronor i samband med vårändringsbudgeten som beslutas i riksdagen under juni månad.

Sveriges kommuner och regioner har mycket riktigt bett om utökade medel till kommunerna och regionerna, men samtidigt aviserat att det inte råder någon likviditetskris ute i landet. Ett besked om att förstärkningar kommer är det som behövts och det har levererats.

Vad nu M, KD, V och SD gör är att ta pengar från skolan och lägga över i generella statsbidrag som kommunerna och regionerna kan göra vad de vill de. Den halva miljard som satsats på lärarassistenter ute i skolsverige lyfts nu bort av dessa partier. Kvar står både privata och kommunala skolor utan medel till de lärarassistenter de i höstas anställt.

M, KD, V och SD verkar tycka att det är bättre att lyfta pengar från riktade satsningar på våra barns utbildning till generella bidrag för kommuner och regioner som kan försvinna till prestigeprojekt eller täcka budgetunderskott. Vi frågar oss verkligen hur de här partierna tänkt och varför man tar pengar från skolan och dela ut utan kontroll på vad pengarna går till?

Metin Hawsho (L), gruppledare Södertälje

Victor Zetterman (L), ersättare kommunfullmäktige

Publicerad i Länstidningen den 6 februari 2020