Se alla

Metin Hawsho

gruppledare, ledamot i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, utbildningsnämnd, äldreomsorgsnämnd samt Telge AB

Kontaktuppgifter

Jag vill jobba för ett bättre företagsklimat, högre måluppfyllelse i skolan. Aktiv integration - arbete istället för bidrag.

Metins uppdrag

Metin är ledamot i kommunfullmäktige (gruppledare), ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i utbildningsnämnden, ledamot i äldreomsorgsnämnden, ledamot i styrelsen för Telge AB. Metin är adjungerad i styrelsen för Liberalerna Södertälje

Vad jag vill som liberal

Jag brinner för skolan, integration och bättre företagsklimat.

Varenda barn ska få möjlighet att göra en klassresa och uppnå sina drömmar. Därför vill jag jobba för att skapa bra förutsättningar för lärare och elever. Höja lärarlönerna, kunskap och arbetsro i våra skolor. Mina duktiga och engagerade lärare gav mig möjligheter att bli den jag är idag. De lärde mig tidigt hur viktigt det är med bra utbildning för att lyckas i det svenska samhället. Som liberal vill jag att dagens och framtidens elever ska få samma chans som jag fick.

Södertälje ska ha ännu bättre skolor med bra utbildningsmöjligheter för att vår kommun ska bli attraktivare plats att bo i och flytta till. Bra skolor motverkar segregation och utanförskap.

Språket är nyckeln till integration och inkludering. Ju snabbare man lär sig språket desto bättre förutsättningar för egen försörjning och egen makt. Det är bättre ha jobb med lägre ingångslön i början än att leva på försörjningsstöd.  Det ska vara krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd.

Bra företagsklimat skapar nya arbetstillfällen. Därför är det av yttersta vikt att kommunen ger bra service till företagare så att de etablerar sig och växer i Södertälje. Tre av fyra jobb skapas i småföretagen. Södertälje behöver ett språklyft och ett jobblyft. Kommunen och det civila samhället måste hjälpas åt för att fler nyanlända ska få praktikplatser så att de lär sig svenska snabbare. Det är genom god samverkan mellan parterna, kommunen, företagen, Arbestförmedlingen och det civila samhället som vi får ner Södertäljes höga arbetslöshetsiffror.