Vid kommunfullmäktiges möte den 17 december valdes nedanstående liberaler till nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-20122