Under våren 2018 skickades en enkät ut från Socialstyrelsens till landets alla äldre än 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende. Svaren har publicerats under hösten och resultaten för Södertäljes del är nedslående.

Under frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?” kan vi läsa att Södertäljes äldre lämnar ett dräpande dåligt betyg på den hemtjänst som finns i kommunen. På en delad nationell tredjeplats, från botten räknat, hamnar Södertälje. Endast 29% av de med hemtjänst i Södertälje är mycket nöjda.

Hemtjänsten i Södertälje har genomgått flertalet reformer under åren, men det tycks inte leda till en ökad kundnöjdhet bland våra äldre. Istället har Södertälje stagnerat och placerar sig konstant i botten när verksamheten undersöks och våra äldre själva får tycka till om verksamheten.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1.    Vad är majoritetens analys av varför så många av Södertäljes äldre är missnöjda med hemtjänsten?
 
2.    Vad är majoritetens förslag till lösningar för att öka nöjdheten bland Södertäljes äldre avseende hemtjänsten?

Södertälje den 26 november 2018

Metin Hawsho (L)