Se alla

Valfrihet i hemtjänsten!

En liberal hjärtefråga för Södertälje

Vi vill att du ska kunna välja vilka som ska ge dig vård. Du ska kunna få vård och tas hand om av personal du känner igen och har fått förtroende för. Det gäller både vård och omsorg i hemmet och på äldreboendet.

  • Återinför LOV (Lagen om Valfrihet)!
  • Ge fler aktörer möjlighet att erbjuda tjänster inom hemtjänsten.
  • Ha tydligt fokus på och följ upp kvaliteten inom hemtjänsten, oavsett vem som är utförare.