Se alla

Fler p-platser i centrum!

För ett centrum som utvecklas

Handlare förlorar kunder, kunder förlorar tid och även miljön är en förlorare när p-platser saknas och kunder måste snurra runt, runt för att leta efter p-platser som inte finns. Bilen är nödvändig för många och vi behöver fler p-platser och p-hus.

  • Nuvarande avgifter och tider måste omprövas.
  • Minska inte antalet p-platser i centrum ytterligare, utöka antalet.
  • Bygg p-huset vid Tom Tits (Kv. Spinnrocken).