Se alla

Liberalernas politiska plattform för Södertälje – kommunvalet 2018

Vår uppgift är att försvara varje människas möjlighet att forma sitt eget liv. Det är den liberala grunden och svaret på varför vår politik ser ut som den gör, såväl nationellt som lokalt.

Liberalerna tror att varje människa kan bygga och trygga sin egen framtid. Vi tror att varje människa är beredd att ta ansvar för att genom kunskap, egna val, initiativ och eget arbete, bygga sin egen framgång. När en människa bli självförsörjande blir hen också friare. Att vara oberoende, och att få möjlighet att bidra till samhället, ger dessutom en ökad stolthet och självkänsla.

Vi utgår alltså från att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning och att de vill ta ett gemensamt ansvar för varandra.

Samhället ska skapa de rätta förutsättningarna och ge stöd när så behövs, det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller, inte begränsa den som kan stå själv.

Södertälje Kommun är mycket mer än centralorten. Här finns också tätorten Järna och en levande landsbygd i Hölö, Mörkö, Enhörna och Mölnbo. Vi inom Liberalerna tycker det är viktigt att invånarna i hela kommunen ska få komma till tals och få den service och uppmärksamhet som de har rätt till. När vi pratar om Södertälje så pratar vi om alla som bor, arbetar, studerar i eller besöker kommunen.

Södertälje är en knutpunkt där världen finns samlad. Södertälje är en plats där vi under lång tid, ända tillbaka till vikingatiden och kanske längre, har välkomnat folk från hela Sverige och hela världen. Här finns nu människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter.

Här finns nu människor som skapat en framtid för sig själva, sina familjer, för staden och för alla dess framgångsrika företag.

Södertälje är kommunen med allt från den stora stadens puls till den stilla naturens lugn och ro. Här finns hög kompetens i världsledande företag. Här finns historia, kultur och idrott. Här finns en sjudande verksamhet inom företagande, forskning och utbildning.

Södertälje är en knutpunkt inte bara mellan människor utan också en rent geografiskt. Södertälje är staden mellan sött och salt, en strategisk punkt på livsnerven mellan Östersjön och Mälaren och med en blomstrande uthamn. I Södertälje knyts två av Sveriges viktigaste vägar, E4 och E20, samman. Genom Södertälje går också några av Sveriges viktigaste järnvägslinjer.

Södertälje har alltså de bästa förutsättningarna. Liberalerna vill tillvarata och förstärka dessa för att göra Södertälje ännu bättre!

Vi vill satsa på den fantastiska potential som Södertälje har, utan att blunda för de problem som finns; utanförskap, arbetslöshet och bidragsberoende. Vi föreslår en rad åtgärder som både förstärker det positiva och hanterar svårigheterna. Visst finns det utmaningar, men vi kan fixa det här – tillsammans!

Liberalernas ambition är att Södertälje ska fungera dygnet runt, året runt. Södertälje ska erbjuda så många alternativ att alla kan bo, arbeta, utbilda sig och om så behövs, få vård och omsorg i kommunen.

Södertälje ska självklart också vara en trygg kommun med en stark ekonomi. Grundläggande trygghet och samhällsfunktioner för god livskvalitet, är grundstenar i en välfungerande kommun. Livet ska vara positivt, enkelt och smidigt – vi vill ”kringla” till det, inte krångla till det.

För att kunna höja kvaliteten på samhällsservice till alla måste Södertälje också ha en stabil ekonomisk grund. Vi måste kunna satsa offensivt, inte bara betala räntor och amorteringar.

Vi Södertäljebor är bland de allra mest skuldsatta av alla kommuninnevånare i Sverige. ”Den som är satt i skuld är inte fri!”(Ernst Wigforss 1932). Kloka ord som gäller alla, oavsett partitillhörighet. Vi Liberaler har en rad förslag för att komma till rätta med låneskulden för att på lång sikt få utrymme för flera offensiva satsningar.

Vi måste också ta hänsyn till framtida generationers behov genom att arbeta med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ur såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska perspektiv.
Liberalerna är redo att ta ansvaret för Södertäljes framtid! Vi vill ge möjligheten för fler människor att ta ansvar för sin framtid!

I den globala värld vi lever i vill Liberalerna att Södertälje förblir en öppen och tolerant kommun där alla människor, oavsett bakgrund, ska få förutsättningar för att bygga sin egen personliga framgång samtidigt som vi tillsammans tar ansvar för att skapa den kommun, det land, den värld vi vill leva i.

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till den komplett texten.
Kommunalvalet 2018 – Politisk plattform för Liberalerna i Södertälje