Se alla

Lyssna på företagarna!

Liberal politik för företagandet i Södertälje

Kommunens attityd till företagare och företagande måste förändras. Södertälje får gång efter gång bottennoteringar när det gäller företagsklimatet. Liberalerna vill uppmuntra företagande i i Södertälje för att få fler intressanta och utvecklande arbetstillfällen.

  • Vi vill skapa ett nytt Kommunalt Näringslivscentrum med personal som förstår kommunens 7500 småföretagares vardag och villkor.
  • Vi vill initiera diskussioner för att hitta ”nya” former för samarbete mellan Arbetsförmedlingen, företagare, föreningsliv, utbildningsleverantörer och kommun.
  • Vi vill skapa ”lärlingsjobb” både inom privat och offentlig sektor.