Separat kallelse med program kommer närmare mötet.