Liberalernas medlemsråd har ikväll tagit ställning till majoritetens förslag kring att stänga Nova. Medlemsrådet motsätter sig den här stängningen och kommer i kultur- och fritidsnämnden att yrka på återremiss av verksamhetsplan och budget 2020 med syfte att finansiera Novas fortsatta verksamhet.

– Nova är en uppskattad verksamhet som för många är en trygghet i vardagen. Majoriteten väljer att stänga en fungerande verksamhet som uppskattas av både unga och äldre. I och med stängningen av Nova så utarmas både centrum och Lunagallerian ytterligare. Vi föreslår istället att kontoret får skriva om förslaget till budget för att hitta medel att finansiera Novas fortsatta verksamhet, säger Ida Lagerqvist (L), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.