Om Ninos

Ninos är ledamot i regionfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden, avtalsutskottet samt i tillgänglighetsberedningen