Om Mats

”Jag är infödd Södertäljebo och Södertäljepatriot ut i fingerspetsarna. Jag vill göra Kringelstan till en ännu bättre plats att bo, arbeta och leva i. Jag arbetar för att kommunen ska ha en kunskapsskola och en sund ekonomi. Dessutom ligger stadsbyggnadsfrågor mig varmt om hjärtat. Nu när staden förtätas får vi inte upprepa misstagen från citysaneringen på 1960-talet. Förnya både stadskärna och kommundelscentra med sans och förnuft. Bygg gärna höghus, men i ”rätt” miljöer”. Slå vakt om gröna lungor, lyft fram estetiska värden och uppmuntra gestaltning med hög kvalitet.

Mats är ledamot i kommunfullmäktige samt gruppledare. Vidare är Mats ledamot i kommunstyrelsen,  Samhällsbyggnadsnämnden, Ubildningsnämnden samt i styrelsen för Telge AB.
I Direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund är Mats ersättare.
I styrelsen för Liberalerna Södertälje är Mats adjungerad ledamot.

Valpresentation

ljebrand valpresentation sid 1
sid 1
ljebrand valpresentation sid 2
sid 2