Om Ann

Ann är ersättare i Tekniska nämnden.

Jag är liberal
därför att jag tror att alla är beredda att ta ansvar för sina egna liv, att utvecklas på sina egna villkor. Jag vill att alla skall ha friheten att faktiskt kunna bestämma över sina liv, samtidigt som att alla måste förstå att deras frihet att göra som de vill inte får begränsa någon annans möjlighet att göra som hen vill. ”Frihet” är därför tydligt kopplat till ansvar och solidaritet. Ansvar för det egna valet och solidaritet när det gäller att förstå, acceptera och stötta andras val.

Valpresentation

Kryssa Weaterberg sidan 1
sid 1
Kryssa Westerbgerg sidan 2
sid 2
Kryssa Westerbgerg sidan 3
sid 3
Kryssa Westerbgerg sidan 4
sid 4